Orbit Demo
Giới thiệu
TẦM NHÌN


PHAM & DANG NGUYEN đề ra mục tiêu phải thấu hiểu hoạt động, mục đích và yêu cầu của khách hàng bằng kinh nghiệm, tính cẩn trọng, năng lực của đội ngũ luật sư, chuyên gia tư vấn hay cộng tác viên kết hợp với quy trình chuyên nghiệp. Với mục tiêu này, PHAM & DANG NGUYEN tin tưởng sẽ mang lại sự thành công lớn cho khách hàng khi những rủi ro có thể xảy ra được dự tính, được bảo vệ bằng những nội dung tư vấn chính xác, đầy đủ và thiết thực. Bên cạnh đó, PHAM & DANG NGUYEN luôn xác định việc phát triển đội ngũ nhân sự thông qua đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động tuyển dụng để đáp ứng được tất cả các yêu cầu cao, khắt khe của khách hàng với tầm nhìn của một trong những Công ty luật hàng đầu Việt Nam.

Lĩnh vực hoạt động:

-         Tranh tụng và giải quyết tranh chấp;

-         Tư vấn doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ;

-         Tư vấn hôn nhân gia đình, thừa kế, di chúc;

-         Thu hồi công nợ, hỗ trợ thi hành án;

-         Tư vấn về đất đai, bất động sản;

-         Tư vấn bảo hiềm, hàng hải, giao vận và ngoại thương;

-         Thu thập và cung cấp thông tin;

-         Các dịch vụ pháp lý khác…

Tin tức
GÓC LUẬT SƯ
Kinh tế
Pháp luật
Thế thao
Thủ tục hành chính