Orbit Demo
Giới thiệu
THÀNH VIÊN
Luật sư thành viên


Với đội ngũ luật sư dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi đều tốt nghiệp từ những trường đại học luật hàng đầu tại Việt Nam và nước ngoài, thông thạo tiếng Việt và tiếng Anh chuyên ngành. Đồng thời, trong quá trình hành nghề, PHAM & DANG NGUYEN cam kết không ngừng đào tạo các luật sư của mình thông qua những chương trình đào tạo chuyên sâu nhằm đảm bảo cho họ đạt được trình độ chuyên môn cao, để có thể hiểu mong muốn của khách hàng, nhằm cung cấp dịch vụ một cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.

Ngoài ra, phần lớn các luật sư của chúng tôi là người Việt Nam nên chúng tôi không chỉ thông thạo kiến thức pháp lý, kỹ năng hành nghề luật sư chuyên nghiệp mà còn có sự hiểu biết sâu sắc về văn hóa, tập quán địa phương. Điều này giúp cho các luật sư của PHAM & DANG NGUYEN có thể đưa ra nhiều giải pháp phù hợp, đáp ứng các yêu cầu phức tạp của khách hàng, đặc biệt những công việc đòi hỏi có sự hợp tác với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết các khó khăn, vướng mắc pháp lý mà khách hàng gặp phải.

Đội ngũ của chúng tôi báo gồm:
Luật sư thành viên
Luật sư
Chuyên viên tư vấn cao cấp
Trợ giúp pháp lý
Hành chính nhân sự
Tài chính kế toán
Thư ký

Giới thiệu khác