Orbit Demo
Dịch vụ
DỊCH THUẬT PHÁP LÝ
Dịch vụ dịch thuật pháp lý

Dịch vụ dịch thuật của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau: 
  • Hợp đồng pháp lý
  • Tài liệu về các vụ án hình sự/dân sự/thương mại
  • Giấy khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn và ly dị
  • Công chứng
  • Bằng sàng chế và thương hiệu
  • Sở hữu trí tuệ
Dịch vụ khác