Orbit Demo
Dịch vụ
HÀNG HẢI VÀ VẬN TẢI
Tư vấn luật và giải quyết các vụ việc liên quan tới hàng hải, vận tải

  • Hỗ trợ khách hàng giải quyết một cách hiệu quả các tranh chấp về hàng hải
  • Đại diện khách hàng trong quá trình xét xử tại tòa và tố tụng trọng tài
  • Hỗ trợ khách hàng trong việc yêu cầu giữ bắt tàu và giải phóng tàu bị bắt giữ
  • Đánh giá tỷ lệ trách nhiệm đối với các vụ việc đâm va tàu
  • Tư vấn khách hàng về việc đăng kiểm tàu, thế chấp tàu, đóng tàu, hợp đồng thuê tàu, tổn thất chung … 
  • Hỗ trợ khách hàng nắm bắt kịp thời quy định vận tải biển quốc tế thường xuyên thay đổi
Dịch vụ khác