Orbit Demo
Dịch vụ
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Tư vấn về Sở hữu trí tuệ và bản quyền

• Tư vấn, Tra cứu và Đăng ký bảo hộ Sáng chế, Kiểu dáng Công nghiệp, Nhãn hiệu và Bản quyền tác giả.

• Tư vấn, Soạn thảo Hợp đồng li-xăng/chuyển nhượng, Hợp đồng chuyển giao công nghệ và Hợp đồng nhượng quyền thương mại (Franchising).

• Điều tra & đại diện giải quyết tranh chấp, vi phạm quyền Sở hữu công nghiệp, Bản quyền tác giả, Bí mật kinh doanh.

Dịch vụ khác